team-386673_1280

Групата

Групи – толкова много на брой! Всеки от нас е член на няколко такива и всекидневно влиза във взаймодействие с тях. Такива групи са тази на семейството, тази на приятелите от деството, тази на колегите. Какво ни носят те?