fbpx

Бизнес обучения

Всички обучения се предлагат на български и английски

В динамиката на бизнес средата и в устрема за изкачване кариените стълбици все по често се оказва, че ръководните позииции се заемат от служители, които не са подготвени за отговорностите, които идват с тях. Така успешни кадри, които са доказали мястото си в компанията, се озовават на позиция, която не успяват да усвоят и развият.

С помощта на различните инструменти на психодрамата все по често  се правят обучения и лекции, които да подпомогнат личното израстване и по-добрата комуницация в бизнес средата.

Като психодрама треньор, бих могла да помогна на вас и вашият екип чрез различни работилници (workshops), лекции или обучения за подобряване уменията на служителите ви или за сплотяване на екипа.

Всички участници получават помощни материали за обучението, които може да използват в бъдеще в работна среда, и възможност за практикуване на наученото в подкрепяща среда. 

След завършване на обучението участниците ще получат сертификати за успешно преминаване с включени часове работа.

За цени и продължителност на обученията моля да изпратите заявка. На база вашите лични предпочитания ще получите детайлна оферта с ценово предложение. В ценовото предложение ще намерите възможност за разширяване времетраенето и дълбочината на обучението с повече или по-малко фокус върху теорията и практиката.

Всяко едно обучение се предлага в онлайн вариант и на английски език и може да модифицирано спрямо нуждите ви. Обученията могат да бъдат разработени за целия екип или за отделни служители.

Екипи и екипна работа

Екипите са динамични и при включването или напускането на служител динамиката се променя и сработването започва отначало. Това често води до нови конфликти или недоволства.

Обучението има два модула

Модул 1 - обучение за целият екип, по време на което се разглеждат ролите в екипа, как те са разпределени и се работи групово в посока сплотяване и отворена комуникация;

Модул 2 - за всички лидери и мениджъри на екипи - обучение, по време на което участниците ще се  запознаят с различните фази, през които минават екипите им и какви са рисковете и необходимите стъпки, които да се предприемат за да подпомогнат преминаването през различните етапи докато се стигне до този на сработване.

Комуникация и асертивност

Умението да бъдем асертивни е възможност да отстояваме себе си, нуждите си и идеите си на работото място и извън него. То помага да постигаме по-високи резултати и да изграждаме позитивни взаимоотношения с колегите си. Създадохме един по-различен семинар, в който участниците да имат възможност да тренират и развиват умението за асертивност, влизайки в роля,  “в обувките“ на другия, да се погледнат отстрани и да получат обратна връзка.

Цели на обучението:

 • разграничаване различните стилове на комуницация и кой стил кога е подходящ при водене на преговори или бизнес разговори;
 • изостряне на възприятието за асертивен стил на комуницация и тренинг.

Презентационни умения

Умението да се представяме, себе си или своите идеите, много рядко става интуитивно. Много често с опита човек се научава как да задържа вниманието и какво да прави или не. Освен това е много ключово и пред каква аудитория се обръща. След Covid - 19 презентациите на Power Point станаха нож с две остриета и хората имат нужда от допълнителна стимулация.

Обучението цели:

 • подобряване уменията за изнасяне на презентации;
 • разширяване методите за представяне на идеи в и извън рамката на Power Point;
 • трениране умението за говорене пред публика.

Конфликти на работното място

Конфликтите на работното място са незбежна част от ежедневието - някои от тях са видни, а други - не. Обучението е подходящо както за целия екип, така и само за ръководните позици или за отдел HR, тъй като предоставя техники за успешното им разрешаване.

Обучението включва диагностика и, при необходимост, медиация за разрешаване на конфликт.

Лидерство

Обучението е за служители, които ще стъпват за пръв път в лидерска позиция в компанията. Ще ръководят формално или не формално екипи.

Фокусът на обучението е върху следните въпроси:

 • Какви са уменията на един лидер?
 • Кои са слабите ми страни и как да се справя с множеството отговорности, които идват с ролята?
 • Как се делегират отговорности и доверие на хората от екипа?
 • Как се управлява времето?

 

Справяне със стреса

Забързаното ежедневие и безкрайните списъци със задачи натоварват неусетно. Високото натоварване във времето може да доведе до усещане за безкрайност. А то от своя страна да породи стрес и състояние на работна претовареност.

Въпросът, на който ще получат отговор учасниците, е: “Къде е стресът? Той е нещо вътре в нас или нещо извън нас?”

Цели на обучението:

 • разбиране къде е стресът, как влияе и как да се овладява;
 • етапи на състояние на стрес;
 • развиване умения за намаляне нивата на стрес.

Даване на обратна връзка

В работата ежедневно се налага да даваме и да получаваме обратна връзка. В динамиката на бизнес средата и в устрема за изкачване на кариерната стълбица все по често се оказва, че ръководните позииции се заемат от хора, които не са подготвени за отговорностите, които идват с тях. 

По време на обучението:

 • ще се разгледат различни техники за даване на обратна връзка;
 • ще има възможност за тренинг освен как се дава и как се получва обратна връзка.

Водене на преговори

Умението да се водят преговори е от ключово значение за всяка позиция в компанията.

Дали ще е при продажба на продукт или услуга, или когато преговаряте повишаване на заплата Ви. А понякога може да е необходимостта да се отстоите да не получвате допълнителна задача.

Обучението включва:

 • запознаване и различаване на различните стилове водене на преговори
 • Всеки участник получава възможност да изтренира трудна за него актуална ситуация
 • трениране различни техники за убеждение.
adult-1853483_1920

Тиймбилдинг събития

Всички екипи имат нужда от забавление и време заедно извън офиса.

Организирането на общ тиймбилдинг е прекрасен начин за сплотяване на екипа. При желание може да бъде организиран такъв за Вашата фирма и да бъде модифициран и проведен навсякъде по света според нуждите и сезона.

Консултация и посещение на екип и диагностика са друг вид услуга, която също подпомага установяване слабите звена в процеса на работа и разрешаване на служебни конфликти.

Други теми, които предлагам като обучения са насочени към управленческите позиции и включват тренировъчни сесии и последващи супервизии . Теми на такива срещи са групова динамика, следене на процес, фасилитиране работна среща, управление на екип. 

season-1985856

За повече информация и изготвяне на оферта, Моля да изпратите вашето запитвате чрез попълване формата:

© 2024 “Открий себе си” ЕООД - Всички права запазени - Общи условия - www.findyourself.today