fbpx

Бизнес обучения

 

В динамиката на бизнес средата и в устрема за изкачване кариените стълбици все по често се оказва, как ръководните позииции се заемат от хора, които не са подготвени за отговорностите, които идват с тях.
Така накрая успешни кадри, които са доказали мястото си в компанията се озовават на позиция, която не успяват да усвоят и развият. 

С помощта на различните инструменти на психодрамата все по често започват да се правят обучения и лекции, които да подпомогнат личното израстване и по-добрата комуницация в бизнес средата.

След сертифициране за прилагане на психодраматичният метод в полето на бизнеса и работата с организации като психодрама треньор, бих могла да помогна на вас и вашият екип чрез различни Workshops, лекции, обучения да подобрите уменията или да се сплотите като екип.

Всяко едно обучение се предлага и в онлайн варянт и може да модифицирано спрямо нуждите ви.

Обученията на различни теми, които могат да бъдат разработени за целия екип или за отделни служители:

Екипи и екипна работа

Обучението има два модула

Модул 1 - обучение за целият екип по-време на което се разглеждат ролите в екипа и се работи посока сплотяване.

Модул 2 - за всички лидери и мениджъри на екипи - обучение, което цели запознаването на различните фази на екипа и какви са необходимите стъпки, които да се предприемат в различните фази.

Комуникация и асертивност

Целта на обучението е:

да се научим да разграничаваме различните стилове на комуницация и кой стил кога е подходящ

да изострим възприятието си за асертивеният стил на комуницация.

Презентационни умения

Обучението цели подобряване уменията за презентации и разширяване методите за представяне на идеи в и извън рамката на Power Point като всеки участник има възможност да тренира умение за правене на по-ангажиращи презентации и говорене пред публика.

Конфликти на работното място

Конфликтите на работното място са незбежна част от ежедневието ни - някой от тях са видни, а други не - обучението е подходящо както за целият екип, така и само за ръководните позици и за отдел HR, тъй като предоставя техники за успешното им справяне.

Обучението включва диагностика и при необходиост медиация за разрешаване на конфликт.

Лидерство

Обучението се фокусира върху следните въпроси:
Какви са уменията на един лидер?

Кои са слабите страни и как да се справя с множеството отговорности, които идват с ролята?

Как се делегират отговорности и доверие на хората от екипа?

 

Водене на преговори

Обучението включва различни стилове водене на преговори.

Всеки участник получава възможност да изтренира трудна за него актуална ситуация и да изпробва техники за убеждение.

adult-1853483_1920

Тиймбилдинг - всеки екип има нужда от забавление и организирането на общ тиймбилдинг е прекрасен начин за сплотяване на екипа. При желание може да бъде организиран такъв за вашата фирма и модифициран според нуждите и сезона.

 

Консултация и посещение на екип и диагностика са друг вид услуга, която също подпомага установяване слабите звена в процеса на работа и разрешаване на служебни конфликти.

Други теми, които предлагам като обучения са насочени към управленческите позиции и включват тренировъчни сесии и последващи консултации - групова динамика, следене на процес, фасилитиране работна среща, управлението. 

season-1985856

За повече информация и изготвяне на оферта, Моля да изпратите вашето запитвате чрез попълване формата:

Share and Enjoy !

Shares
© 2023 “Открий себе си” ЕООД - Всички права запазени - Общи условия - www.findyourself.today