fbpx

Психотерапия

Метод на работа

Аз съм психотерапевт, повече за мен и моя опит можете да прочете тук.
В практиката използвам психодрама метода  и психодинамичната преспектива.

Психодрамата позволява на клиента или участниците да бъдат много по-спокойни и спонтанни.

Психодинамичната преспектива, която ползвам в психотерапията се основава върху разбирането, че част от поведението ни, емоционалните ни преживявания, отношенията ни с другите се движат от страхове, желания, вътрешни конфликти, които са недостъпни за съзнанието (т.е. са несъзнавани) и могат да бъдат проследени до най-ранните ни отношения със значимите хора. Този вид психотерапия осигурява сигурно пространство, в което на човек се дава възможността да се срещне с непознати свои аспекти, да ги свърже с настоящи и минали затруднения и да получи едно по-цялостно разбиране за себе си и отношенията си с другите. В хода на този процес много от емоционалните преживявания на клиента се съживяват наново, с разликата, че насреща стои обучен психотерапевт, който може да ги чуе и преведе по нов начин. Това облекчава психичното страдание и отваря възможности за личностно развитие.

Честотата на работа може да бъде от един път до няколко пъти седмично. Сесиите протичат в свободен формат, така че клиентът сам задава темите, споделяйки мисли и чувства, които го вълнуват към момента.

Такава психотерапия е за всеки, който:

 • иска открие и доразвие собствените си умения и ресурси за справяне с проблемите в ежедневието;
 • иска да опознае повече себе си и как присъства в живота;
 • иска да се научи да разчита знаците на своето несъзнавано под формата на сънища или телесни симптоми;
 • има нужда от помощ в преодоляването на вътрешните конфликти.

Кои хора се обръщат към психотерапията?

Клиенти, с които работя започват терапия, когато:
 • имат усещане за самота, тъга, депресия;
 • се чувстват неразбрани;
 • Изпитват трудност да споделят преживяванията си с други хора;
 • преживели са тежка раздяла или развод;
 • чувстват се объркани - не знаят на къде продължат;
 • имат проблем с увереността и самооценката;
 • имат нужда от подкрепа и разбиране;
 • имат зависисимости, с които желаят да се преборят;
 • проблеми на работното място с колегите и шефа;
 • изпитват физически дискомфорт - апатия, безсъние, лесна уморяемост;
 • имат проблеми във взаймоотношенията с родителите, децата или колегите си.
 • изпитват тревожни състояния породени от пандемията Covid-19 (социална тревожност, паник атаки).

Част от клиентите, с които работя започват психотерапия, защото искат да опознаят по-добре емоционалния си живот и така да постигнат лично развитие и израстване

Ако имате още въпроси за психотерапията и как да изберете най-подходящата за вас, може да разгледате Пътеводител за клиента -

КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАМ ЗА ПСИХОТЕРАПИЯТА?

Книжката „Какво е важно да знам за психотерапията?” се издава по инициатива на БАП с подкрепата на Управителния съвет, Етичната комисия и работната група на представителите на етичните комисии на психотерапевтични школи, които са групови членове на БАП.

Какви услуги може да ползвате?

Има няколко варианта да подобрите себеусещането си:

 • индивидуална психотерапия – основните видове са психодинамична психотерапия, краткосрочна ориентирана към целите и психоаналитична психотрапия. Продължителността варира от няколко сесии  до безсрочен договор. Обичайната честота на сесиите е един или два пъти седмично.
 • психологично консултиране форма на работа, при която се подпомага вземането на решения  и справянето с житейски затруднения.
 • Групова психодрама психотерапия - една от основните задачи на групата е изследването на взаимодействието между участниците в нея.и семинари за личностно развитие;
 • Коучинг сесии за трениране на ново поведение и развиване на умения за справяне;

Първа стъпка - запишете час за консултация през календара или да се обадите по телефон.

Услуги

gugeiygoclk-ben-garratt

Психологично краткосрочно консултиране

Предлага се и в онлайн варянт

Психологичното консултиране е ориентирано към подпомагане на хора, имащи конкретни ситуативни житейски проблеми (поведенчески, емоционални, клинични и др.), които може да са свързани със силно напрежение, стрес, загуба или болка.
● С помощта на психотерапевта се обсъждат споделените от клиента преживявания. Работи се върху разбирането и осмислянето на емоциите, като клиентът може да види по-ясно вътрешните си процеси и може да вземе конкретно решение, ако търси такова, или да намери допълнителни възможности и гледни точки. Важно е да се отбележи, че при психологическото консултиране не се постига осъзнатост за дълбинните вътрешни конфликти, личностна промяна и зрялост.
● В психологичното консултиране се използват разговорни подходи, тестови методики, съветване, менторство, психообучение, съвместно търсене на нови решения, планиране на важни за клиента събития и т.н.
● Работи се с присъщите за клиента стратегии и ресурси, с оглед разгръщането на потенциала му за справяне.

gugeiygoclk-ben-garratt

Психологичното консултиране е краткосрочно, с продължителност от няколко сесии до 6 месеца.

Личната консултация не предполага продължителна във времето дълбинна лична психотерапия и личностно развитие.

Личната консултация е с продължителност 50 мин.

pexels-photo-104856

Индивидуалната терапия се провежда под формата на редовни седмични сесии с продължителност 50 мин.

Индивидуална психотерапия

Предлага се и в онлайн варянт

Индивидуалната терапия е един от  методите за себепознание.
● Психотерапията в голяма степен се основава на терапевтичната връзка между психотерапевт и клиент.
● Психотерапията се гради върху дългосрочност и регулярност на отношенията между клиент и психотерапевт и взаимна ангажираност в процеса.
● Психотерапията продължава с години, с честота на психотерапевтичните сесии между една и две в седмицата. В някои случаи, в зависимост от подхода, е възможно сесиите да се осъществят веднъж на две седмици.
● Психотерапията предполага задълбочена работа, засягаща различни нива и аспекти на личността и създаваща възможност за тяхното осъзнаване, осмисляне и промяна, което води към вътрешна интегрираност. Осветляват се и се преработват различни модели на поведение, защитни механизми, негативни вярвания, дисфункционални начини за общуване и свързване, травматични преживявания, загуби, зависимости, физическо или емоционално насилие, автоагресия и т.н.
● Психотерапията е насочена към подпомагане на индивида, двойката или групата в процесите на цялостно личностно израстване и развитие.

● Психотерапията се ангажира с повтарящите се или хронични състояния и страдания. 

Психотерапевтични групи за себепознание

Психодрамата е групов терапевтичен метод, който използва драматични техники, ролеви игри и сценични средства за изследване и трансформиране на психичното страдание. В хода на психодрамата, участниците в терапевтичните групи и/или групите за себепознание и личностно развитие изиграват роли, представят сцени и взаимодействат помежду си, като пресъздават различни аспекти на своите преживявания и отношения. Чрез действие, изразяване и разиграване на сцени от своите затруднения и конфликти, участниците в психодраматичната група могат да разберат по-добре своите емоции, мисли и поведение, да се учат от опита на другите участници и да изследват живота, поемайки рискове, без страх от наказание в защитеното терапевтично пространство на групата. Психодрамата можа да се дефинира като наука, която изследва „истината“ посредством драматични методи. Тя се занимава с междуличностните отношения и личния свят на хората.

Всяка група се превръща в едно малко общество със своите правила и ценности. Има няколко основни такива като едно от тях е конфеденциалността на споделянето.

pexels-photo-30342

Най-ценното умение, което всеки участник научава е способността да дава открита обратна връзка за собственото си преживяване от опита на другите.

Психодраматичните групи се състоят от 8 до 14 човека. Групите са затворени, с различна продължителност определена от темата. Включването в тях става на доброволен принцип.

pexels-photo-129859
pexels-photo-129859

Семинари

Предлагат се и в онлайн варянт

Семинарът е най-походящото място за всеки, който иска да разбере и открие нещо за себе си.

Всеки семинар е на различна тема и съдържа много преживелищен опит. По време на семинарите обогатяваме познанията си както за света, така и за себе си. Тук  се учим на основни стъпки и подходи, които ни помагат в ежедневието. Има пространсво за всеки да сподели, преживее и научи, да си вземе част от съкровището на психодрамата.

workshop Боряна Ангелова

Обучителни семинари

Предлагат се и в онлайн варянт

Обучителните семинари са на различни теми, които са актуални в работна среда.

Всеки семинар съдържа както предаване на нови знания чрез запознаване с теория, така и много преживелищен опит. По време на семинарите участниците имат въжможност да разберат повече за уменията, които са им необходими, за да израстнат в кариерата и да се справят успешно с комуникацията на работно място. Най-голямата полза е  възможността да се тренират новите умения. Повече за обученията можете да видите тук. 

Боряна Ангелова

Имате още въпроси, можете да ми пишете

Share and Enjoy !

Shares
© 2024 “Открий себе си” ЕООД - Всички права запазени - Общи условия - www.findyourself.today