IAGP

Международна конференция по Групова Терапия (Пескара, Италия) 2022

21-та Конференция на Международната асоциация по групова психотерапия и групови процеси. С основна тема: „Групи за света, вдъхновение, сила и трансформация”