nick-fewings-0Tgug57SJPU-unsplash

Признаци за истински взаимоотношения

Характериските на зрялото и свободно от потребност взаимоотношение и няколко не правилни подхода, с който човек влиза във взаймоотношения, за да избяга от тревожността на екзестенциалната изолация.